ТРЗ

В основата на всяка една фирма е нейния персонал. Независимо колко малоброен или многоброен е, той е лицето на Вашата фирмата пред останалият свят.
Ето защо максимизирането на процесите свързани с обработка на заплати и осигуровки е от изключителна важност. Законосъобразното управление на всяка фирма изисква информацията за труд и личен състав да се актуализира постоянно в зависимост от промените в данъчното и трудово законодателство. Екипът по труд и работна заплата или накратко ТРЗ ще бъде на Ваше разположение към всеки един момент за да реши всеки един от Вашите казуси

Нашият ТРЗ екип е съставен от квалифицирани ТРЗ специалисти, за да можем да отговрим на Вашите нужди от експертни счетоводни услуги в областа на труд и работна заплата. Част от ТРЗ услугите, които можем да Ви предложим са:

  • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения, служебни бележки за дохода, УП – 2 и Удостоверение за доход;
  • Изготвяне на ведомост за работна заплата;
  • Изготвяне и подаване на декларация образец 1 и образец 6;
  • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда;
  • Регистрация на болнични листове на персонала на фирмата;
  • Изготвяне на необходимите документи за пенсиониране;
  • Изготвяне на служебни бележки за дохода на лицата;
  • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
  • Регистрация на самоосигуряващи се лица;
  • Регистриране на назначените и прекратени трудови договори по Интернет.