Болничен лист

bilnichni listove

Болничният лист за временна нетрудоспособност е документ, удостоверяващ невъзможността на работника или служителя да полага труд за определен период от време. Този документ служи за да информира НОИ, че на този работник или служител трябва да се изплати съответното обещетение, за времето когато той не е бил на работа. Когато лицето работи на повече от един договор, то трябва да изиска издаването на болнични листове за временна неработоспособност в повече от един екземпляр, за да може да предостави по един на всеки от осигурителите. След получаване на болничния лист издаден от здравно заведение, лицето е длъжно да го представи на своя работодетел или да го уведоми Виж още..