За насstyle="display:block"
data-ad-client="ca-pub-5389920988963206"
data-ad-slot="8136063373"
data-ad-format="auto">


счетоводни къщи

Счетоводна къща „L accounting“ предлага висококачествени счетоводни услуги, трз услуги, данъчни и финансови консултации за нуждите на малкия и среден бизнес. Ние ще се погрижим с изключително голяма прецизност за Вашите счетоводни документи, тяхното структуриране и достигане на крайната цел на всяко едно счетоводно обслужване – изготвяне на Годишен Финансов Отчет и Годишна декларация на фирмата.

Като уважаваща клиентите си и себе си счетоводна къща, ние залагаме на качественото и прецизно счетоводно обслужване и индивидуалният подход към всеки един клиент, защото благодарение на Вас ние съществуваме. Ние вярваме, че професията счетоводител не значи само сигурност, но и партньорство за достигане на основните цели на Вашата фирма. Ето защо Вие може да разчитате на нас във всеки един момент, както за пълна конфиденциалност от наша страна, така и за актуална информация отоносно основните показатели за рентабилност и отчетност на Вашата фирма.

Екипът на счетоводната къща се състои от млади и енергични хора с утвърдни професионални умения, които ще се погрижат за високота качество на Вашето счетоводно обслужване във всеки един момент.

За положителните счетоводни резултати от дейността на всяка фирма ние разчитаме на високото качество на вътрешен контрол, който сме изградили. В основата на счетоводните услуги, които предлагаме е желанието и стремежа ни към изграждане на дългосрочни и ползотворни партньорства с нашите клиенти, залегнали върху осигуряването на спокойното развитие на бизнеса им.style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-5389920988963206"
data-ad-slot="3214097774"
data-ad-format="auto">