Годишно счетоводно приключванеstyle="display:block"
data-ad-client="ca-pub-5389920988963206"
data-ad-slot="8136063373"
data-ad-format="auto">

  • Изготвяне на Годишен финансов отчет на фирмата;
  • Подаване на Годишния финансов отчет на фирмата в Търговския регистър;
  • Изготвяне на Годишна данъчна декларация на юридически и физически лица;
  • Подаване на Годишните статистически форми за Националния статистически институт.