Допълнителни услуги

  • Взимане на документи от офиса на клиента;
  • Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразен със спецификата на фирмената дейност;
  • Попълване на искане за издаване на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на данъчни задължения;
  • Изготвяне и подaване на документи към различни институции;
  • Изготвяне на документи при кандидатстване за кредити;
  • Представителство при провеждане на проверки, ревизии и одит;
  • Подаване на БНБ отчети и декларации.